Els principis de la bioconstrucció són aquells destinats a aconseguir un entorn saludable, eficient i ecològic. Des de la meva experiència amb projectes i formació en bioclimàtica, biohabitabilitat i bioconstrucció, els he resumit i agrupat de la següent manera, en cinc categories:

 


ELECCIÓ DE L'ENTORN. ADEQUACIÓ AL MEDI

1. Entorn lliure de contaminants físics, químics, biològics o geològics. Disseny bioclimàtic integrat i integrador
2. Realització d'un estudi geobiològic, microclimàtic i bioclimàtic que consideri els factors ambientals de l'entorn

principios integracion 1200

 

 

 

ELECCIÓ DE MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS

3. Materials naturals i no tractats, saludables i sense contaminant, pròxims o de Km 0, renovables, reutilitzables i reciclables

4. Sistema constructiu adaptat a l'entorn, clima, materials. Amb processos participatius o autoconstruïts. Que afavoreixi el treball manual i l'economia local

principios materiales 1200

 

 

 

EDIFICACIONS SEGURES, COMFORTABLES, SALUDABLES I BELLES

5. Dissenyar espais proporcionats, harmoniosos i ergonòmics que afavoreixin el desenvolupament individual i col·lectiu de la comunitat
6. Confort higrotèrmic amb calefacció radiant i acabats superficials higroscòpics
7. Qualitat de l'aire interior amb ventilació natural creuada, minimització d'olors i emissions de contaminants
8. Confort acústic amb minimització i amortiment de fonts interiors i exteriors de sorolls i vibracions.
9. Confort lumínic, prioritzant la il·luminació natural, evitant enlluernaments i instal·lant lluminàries biocompatibles

principios confort1200

 

 

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, AIGUA I RESIDUS

10. Edificis de consum zero, amb estratègies bioclimàtiques, protecció solar i vidre segons orientació, cobertes verdes o / i hivernacles segons climes.
11. Instal·lacions eficients, saludables, biocompatibles i integrades. Ús d'energies renovables i pròximes, potenciant l'autoconsum.
12. Cicle tancat de l'aigua en la seva captació, emmagatzematge, ús, reutilització o depuració per mitjans naturals.
13. Manual d'ús i manteniment per tal de minimitzar els deterioraments i perllongar la seva vida útil.

principios instalac 1200

 

 

 

IMPACTE POSITIU EN L'ENTORN SOCIAL DE L'EDIFICI

14. Ecobarris que afavoreixin la integració i evitin el desequilibri social, potenciant la identificació i el sentit de pertinença
15. Urbanisme bioclimàtic i eficient que afavoreixi l'aprofitament dels recursos del clima per minimitzar l'ús d'energia
16. Barris autònoms energètica i socialment, connectats entre ells amb transport públic, amb senders de vianants i per a bicis

pricnicpios social 1200

 

Si estàs pensant en construir-te un habitatge seguint els principis de la bioconstrucció, contacta amb mi

Carmen Espinosa Rufat

C/València, 16 - Benicarló

Tel 697540761

carmenespinosa.arq@gmail.com

Wasap escanear Carme