Seleccioni el seu idioma

Per projectar un habitatge segons criteris bioclimàtics, hi ha un procés minuciosament dissenyat que incorpora totes les variables necessàries. Es tenen en compte tots els condicionants, seguint fil per randa la metodologia que es mostra a continuació.

 


1. Anàlisi de la ubicació i l'entorn

Es tindrà en compte l'orografia del terreny, així com la forma, orientacions, exposició al Sol i els vents. Ha de conèixer-se també les dades de composició, resistència, característiques geotèrmiques i aquelles que ens indiquen quin tipus de vegetació és la més idònia. És imprescindible realitzar un estudi geobiològic que detecti les falles, corrents d'aigües, xemeneies cosmotelúriques, línies Hartman ...

 


2. Clima i microclima

S'han de conèixer els principals factors que determinen el clima, com són la Temperatura mitjana, màxima i mínima. També la Humitat relativa mitjana, la rosa dels vents, tant en direcció com intensitat, l'assolellament, la proporció de dies ennuvolats, coberts i de pluges, el règim de precipitacions i la evopotrasnpiració del terreny. El millor és agafar l'estació meteorològica més propera al nostre emplaçament. Els atles climàtics generals no donen informació precisa sobre el microclima del lloc, que s'obté després d'un estudi detallat d'aquestes dades.

 

recorrido solar 

 

3. Dades dels ocupants, usos i horaris

Aquestes dades permeten establir les millors estratègies de condicionament interior. Cal conèixer el perfil de l'usuari, el grau d'il·luminació requerit en funció de l'ús de l'espai, els condicionants tèrmics i acústics, els diferents aparells de consum elèctric i els guanys interns que usuaris i aparells generen ... Amb l'estudi microclimàtic i aquests dades d'usuaris, es perfilen els climogrames de benestar amb què es podrà triar les estratègies més adequades al clima i als ocupants. Entre els climogrames de benestar més coneguts hi ha els de Victor Olgyay, Baruch Givoni.

 

isopletas compressorLes millors estratègies PASSIVES i ACTIVES per a climes temperats són:

 


4.-Estratègies passives, per a climes temperats

Els climes temperats es caracteritzen per uns hiverns i estius suaus. En concret, el clima mediterrani a més presenta un règim de pluges escàs i en forma de pluges torrencials. Després d'estudiar els climes costaners de les principals ciutats de la Mediterrània, les principals estratègies bioclimàtiques per aconseguir el confort es basen en: donar preferència als guanys interns, una correcta distribució de la inèrcia tèrmica, amb espais d'ús principal orientats a Sud i buits protegits, amb habitatges passants que afavoreixin la ventilació creuada, plantació estratègica d'arbres en orientacions Sud-Oest i nord-oest, aïllament preferiblement per l'exterior, amb cobertes vegetals i acabats amb colors clars

 


5. Estratègies actives per a climes temperats

Però en aquests estudis de confort, almenys d'un 35% a un 45% era necessari comptar amb sistemes de condicionament ambiental (estratègies actives). En aquest cas, s'ha de prioritzar unes instal·lacions eficients i que provinguin de fonts renovables. En general, s'ha de programar els termòstats de forma racional tant a l'estiu com a l'hivern, amb la instal·lació d'aires condicionats que tinguin la possibilitat de deshumidificar i la tècnica inverter, amb uns COPs de 4-5. Es prioritzarà la instal·lació de sistemes solars tant per a la producció d'aigua calenta sanitària com per a la producció d'energia elèctrica.

 

CUBIERTA Y FACHADA VERDE CON PANEL SOLAR

 

 

6.- Elecció de materials segons entorn i estratègies

Igual que a la bioconstrucció, els materials a triar a l'hora de fer un projecte han de ser en primer lloc saludables i sense contaminants, que siguin inodors i amb un comportament higrotèrmic que permeti als paraments regular correctament el seu comportament davant la humitat, procedents de llocs propers, que no estiguin adulterats i poc manufacturats. És preferible que comptin amb un Anàlisi de Cicle de Vida que contempli el procés del bressol al bressol (cradle to cradle). Així mateix, triar materials reciclats lliures de contaminants.

 

paja

 

 

7.-Fonts d'energia renovables

Hi ha multitud de maneres diferents de condicionar un espai interior, a través de sistemes i fonts de energís renovables des de les més conegudes com la solar tèrmica o fotovoltaíca, eòlica, biomassa, geotèrmia a altres sistemes menys coneguts com el biogàs, la cogeneració, la minihidràulica o les piles de combustible.

 

eolica

 

 

8.-Predisseny

En realitzar el predisseny de l'edifici es tindran en compte totes les preexistències i estudis previs que es poden resumir en els següents punts:

 • Sol (orientacions, proteccions, obertura)
 • Vent (proteccions, canalització, orientacions)
 • Terra (geotèrmia, cobertes vegetals, pous de graves)
 • Aigua (Fonts, plantes, regulació HR interior)
 • Fonts d'energia més idònies
 • Necessitats dels usuaris, climogrames, pressupost general

 

prediseo boceto

 

 

9.-Simulacions i càlculs energètics i avaluació de l'impacte ambiental

L'adequació de les primeres estimacions de sistemes constructius, aïllants o fusteries triades, a més de complir les normes, poden confirmar-se amb:

 • Càlcul del condensacions, necessitats energètiques i CO2
 • Simulacions energètiques
 • Estudi de l'impacte ambiental
 • ACV cicle tancat
 • Avaluació de la proposta

 


10.-Disseny final

Després de les converses amb els futurs usuaris que han portat al disseny final, aquest es materialitza i es pot fer realitat amb la documentació que servirà per obtenir permisos d'obra, contractar-la, executar-la segons el previst i poder usar-la. És convenient seguir els següents passos:

 • Formalització
 • Detalls constructius comprovats
 • Detalls constructius nous, monitoritzar el resultat
 • Comparativa de materials-prestacions-cost
 • Memòria descriptiva clara de propostes i solucions
 • Plec de Condicions
 • Mesuraments
 • Comparativa de pressupostos

Si estàs pensant en construir-te un habitatge eficient, saludable i integrat, contacta amb mi.

 

Carmen Espinosa Rufat

C/València, 16 - Benicarló

Tel 697540761

carmenespinosa.arq@gmail.com

Wasap escanear Carme

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.